Собствена сила, добро усещане!

Blauhoff

Собствена сила, добро усещане

Собствена сила, добро усещане!
Заявка за оферта

Homebox за монтаж на стена.
Максимум 2 батерии BLH-5KW 5,12 KWH във всяка кутия.

Възможни са различни цветове.

Потърсете данъчните власти на сайта за възможностите за приспадане.

BLH-HomeboxA Стенна кутия за Powerwall за максимум 2 * BLH-5KW

175.00 (например BTW) - 211.75 (вкл. BTW)