Η δική σας δύναμη, ένα καλό συναίσθημα!

Blauhoff

Η δική σας δύναμη, ένα καλό συναίσθημα

Η δική σας δύναμη, ένα καλό συναίσθημα!
Ζητήστε προσφορά

Όλα σε ένα κουτί δαπέδου για 1 μετατροπέα deye/sunsynk και 6 μπαταρίες BLH-5KW

Μέγιστο 30,72 KWH

Λευκό

Όλα σε ένα κουτί συστήματος ESS BlauHoff max 6 * BLH-5KW

1,566.00 (π.χ. BTW) - 1,894.86 (συμπεριλαμβανομένου του BTW)