Jūsu pašu spēks, laba sajūta!

Blauhoff

Jūsu pašu spēks, laba sajūta

Viss vienā grīdas kastē 1 deye/sunsynk invertoram un 6 BLH-5KW akumulatoriem

Maks. 30,72 KWH

White

Viss vienā ESS sistēmas kastē BlauHoff max 6 * BLH-5kWh

1,500.00 (piem., BTW) - 1,815.00 (ieskaitot BTW)