Собствена сила, добро усещане!

Blauhoff

Собствена сила, добро усещане

Собствена сила, добро усещане!
Заявка за оферта

Всичко в една подова кутия за 1 инвертор deye/sunsynk и 6 батерии BLH-5KW

Макс. 30,72 KWH

Бял

Всичко в едно ESS Системна кутия BlauHoff max 6 * BLH-5kWh

1,500.00 (например BTW) - 1,815.00 (вкл. BTW)