Собствена сила, добро усещане!

Blauhoff

Собствена сила, добро усещане

Собствена сила, добро усещане!
Заявка за оферта

Динамични договори за електроенергия и Blauhoff

Динамичният договор за електроенергия е вид договор за електроенергия, при който тарифите за електроенергия и/или газ са пряко свързани с цените на спот пазара.

Системите за съхранение на BlauHoff, освен че съхраняват излишната енергия от слънчевите панели, са идеални за динамично ценообразуване на енергията. Всъщност в моментите, когато цените на енергията на спот пазара са най-ниски, можете да съхранявате тази енергия в домашната си батерия, като използвате нашите патентовани интелигентни хибридни инвертори. Това ви позволява лесно да използвате тази съхранена енергия в пиковите моменти.
Често можете да си купите евтина енергия от вятърни мелници в морето през зимата между 2.00 и 5.00 ч. и през лятото между 13.00 и 17.00 ч., когато слънцето грее, понякога дори безплатно 🙂

Динамични договори за електроенергия ; Tibber, ANWB, Frank Energie и много други.

При договор за динамична енергия динамичната тарифа се определя на "спот пазара", като цените там се променят всеки ден. След това плащате на доставчиците на енергия на динамични енергийни тарифи същата цена, която те плащат на себе си.

Динамичният енергиен договор е безсрочен договор, който често може да се прекратява ежедневно и работи с почасови ставки. Тарифите при динамичния договор варират на всеки час и зависят от търсенето и предлагането, като под това се разбира потреблението, производството и генерирането на енергия. Обикновено плащате голата покупна цена в момента на потреблението, но това не е вярно за всички доставчици на динамични енергийни тарифи. Тези договори за енергия се наричат още гъвкав договор за енергия.