Собствена сила, добро усещане!

Blauhoff

Собствена сила, добро усещане

Собствена сила, добро усещане!
Заявка за оферта

Кутия за стена Powerwall за 3 батерии BLH-5KW

IP65 за външен монтаж

Homebox-R IP65
Homebox-R IP65 2 * BLH-5KW

450.00 (например BTW) - 544.50 (вкл. BTW)