Din egen kraft, en god følelse!

Blauhoff

Din egen kraft, en god følelse

Din egen kraft, en god følelse!
Be om et tilbud

Peak Shaving og lastforskyvning og Blauhoff

Hva er peak shaving?

I likhet med lastforskyvning er peak shaving en form for energistyring. Mens lastforskyvning svarer til kostnadseffektive tidspunkter, bidrar peak shaving til å forhindre forbrukstopper.

Peak shaving (også kjent som lastavlastning) reduserer belastningen på strømnettet ved å slå av utstyr med høyt energiforbruk eller - og det er her det blir interessant - ved å legge til en lokal energikilde for å kompensere for toppbelastningen.

Hvordan fungerer peak shaving?

I energimarkedet refererer begrepet peak shaving til prosessen med å bruke lokal energilagring (eller fossile generatorer) for å redusere belastningen på nettet.

Vanligvis brukes denne metoden til store industrielle og kommersielle strømforbrukere - ikke til enkelthusholdninger. Men tidene er i ferd med å endre seg. I dag har stadig flere husholdninger solcellepaneler på taket. Noen ganger har de til og med et eksternt batteri for å lagre energien som genereres i løpet av dagen. En egnet metode for effektiv energistyring blir derfor stadig mer relevant også for husholdninger.

Forskjellen mellom lastflytting og spisslastreduksjon

Med lastflytting flytter du en del av lasten til et roligere tidspunkt når strømmen er billigere, mens mengden energi du til slutt bruker fra nettet ikke endres.
Peak shaving gjør det mulig å redusere belastningen på nettet ved å legge til en annen energikilde. Dermed kan du fortsette å bruke alt utstyret samtidig, samtidig som du holder kostnadene nede.

Blauhoffs smarte systemer kan automatisk ta seg av dette for deg.